Sieć placówek opieki nad dzieckiem do lat 3 WSG

Placówki które powstały z myślą o najmłodszych i ich potrzebach, zapewniając im przyjazne środowisko rozwoju. Mając na uwadze fakt, że podczas trzech pierwszych lat życia, kształtują się zdolności socjalne, emocjonalne, poznawcze i motoryczne, stworzyliśmy komfortowe i przytulne żłobki, w którym kładziemy nacisk na bliskie relacje z dzieckiem i indywidualny rozwój.

W Naszym Żłobku dzieci odkrywają świat wokół siebie i przygotowują się do przedszkolnej przygody.

W Naszych Placówkach WSG łączymy spokojną, domową atmosferę z edukacją i wszechstronnym rozwojem naszych podopiecznych. Głównym celem jest wspieranie dziecka w jego indywidualnym rozwoju, stymulowanie poszczególnych sfer rozwojowych, a przede wszystkim dawanie radości i rozbudzanie ciekawości. Misją Żłobków jest zdobywanie wiedzy  i umiejętności pozwalających na coraz większą samodzielność.

Profesjonalna opieka
Nasz zespół tworzą profesjonalni, wykwalifikowani oraz zaangażowani specjaliści.

 

Wszechstronny rozwój
 Program realizowany w placówce uwzględnia pełny rozwój osobowości małego dziecka.
Pełnowartościowe wyżywienie 
Posiłki są odpowiednio zbilansowane i właściwe dla dzieci.
 
 
Bezpieczeństwo
Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych podopiecznych.
Galeria Zobacz galerię

Często zadawane pytania

1. W jakim wieku są przyjmowane dzieci do żłobka a w jakim do klubu dziecięcego?

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 art. 7.1 „Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.”. Do naszego żłobka przyjmujemy dzieci od 24 tygodnia życia (6 m-cy) do lat 3 a do klubu dziecięcego od 1 roku życia do lat 3.

2. Co muszę zrobić aby zapisać dziecko do żłobka?

Dzieci do naszego żłobka przyjmowane są w ciągu całego roku. Podstawą zapisania dziecka jest wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.zlobek.byd.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia kontaktujemy się z Państwem w celu ustalenie szczegółów przyjęcia dziecka do placówki.

3. Czy rodzice mogą korzystać z dofinansowania do czesnego?

Do 31.12.2021 roku Rodzice mogą korzystać z dofinansowania od pełnego czesnego przyznanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu "MALUCH 2021+" wysokości 80,00 zł miesięcznie.

4. Co należy przynieść ze sobą do placówki?

Na czas pobytu dziecka w żłobku rodzice zobowiązani są do przyniesienia:

  • pieluch jednorazowych,
  • chusteczek nawilżonych,
  • kremu do pielęgnacji skóry – nowe nieotwarte opakowanie,
  • jednego kompletu ubrań na zmianę (spodnie, body, bluza, sweterek lub koszula, skarpetki),
  • jednej pary butów ze sztywną piętą bez śliskiej podeszwy,
  • kubka do picia wody (niekapka lub innego, stosownie do rozwoju dziecka)

5. Jakie są warunki korzystania z pakietów?

Pakiet godzinowy można wykupić w opcji 80 godzin i należy go wykorzystać w ciągu jednego miesiąca. Pakiet adaptacyjny obejmuje 20 godzin i jest przeznaczony na okres 2 tygodni. Nie wykorzystany czas z obu pakietów nie przechodzi na następny miesiąc ani nie dokonujemy zwrotu gotówki. Przed rozpoczęciem korzystania z karnetu adaptacyjnego Rodzice lub Opiekunowie powinni ustalić godzinny pobytu dziecka w żłobku, zwłaszcza w pierwszym tygodniu adaptacji. 

6. Jak wygląda żywienie dziecka w żłobku?

W pełni zbilansowane i zdrowe posiłki dostarczane są do naszych placówek przez specjalistyczną firmę cateringową. Jadłospis uwzględniający poszczególne diety pokarmowe jest układany przez dietetyka dziecięcego.

7. W jakich godzinach funkcjonują placówki?

Placówki Wyższej Szkoły Gospodarki funkcjonują dla Państwa i dzieci od godz. 6:30 – 17:00. Ze względów bezpieczeństwa i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 Rodzic ma obowiązek przyprowadzić dziecko do godziny 9.00 o czym zostaje poinformowany i dostaje do podpisania oświadczenie dotyczące procedury przyprowadzenia dziecka przez rodzica bądź opiekuna prawnego. O tej godzinie placówka jest zamykana i jest niedostępna dla osób trzecich bez wcześniejszego umówienia się z Dyrekcją. 

8. Kto i w jaki sposób będzie sprawdzał stan zdrowia mojego dziecka?

Z godnie ze szczegółowymi wytycznymi Głównego Inspektoriatu Sanitarnego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia personel placówki zobowiązany jest do monitorowania stanu zdrowia dziecka. Rodzic zostaje zapoznany z Procedurą mierzenia temperatury u dziecka i podpisuje oświadczenie, że wyraża zgodę na takie czynności. Panie będą dokonywały pomiaru temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego u dziecka przed wejściem na teren placówki oraz pomiaru kontrolnego  w trakcie jego pobytu w placówce, która jest odnotowana w tabeli pomiarów temperatury. Personel obserwuję dziecko, i w razie niepokojących objawów powiadamiają rodziców. Po powiadomieniu Rodzica o niepokojących objawach u dziecka, zobowiązany jest do natychmiastowego odbioru dziecka z placówki.

9. Jakie środki profilaktyczne stosowane są w placówkach w walce z COVID-19?

Środki profilaktyczne stosowane w naszych placówkach zostały dopracowane w najdrobniejszych szczegółach tak aby Państwo, dzieci i pracownicy byli bezpieczni i czuli się komfortowo. Wszystkie procedury zostały opracowane  w oparciu o wytyczne Głównego Inspektoriatu Sanitarnego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia zespół osób pracujących w Akademickim Centrum Medycznym oraz współpracujących z Uczelnią specjalistów ze stopniami i tytułami naukowymi z zakresu zdrowia publicznego, zarządzania kryzysowego, medycyny, psychiatrii i psychologii opracował procedury sanitarne. Wprowadzony został reżim sanitarny w celu zabezpieczenia się przed zakażeniem wirusem   COVID- 19. Na ponowne uruchomienie placówek zostały zakupione specjalne przepływowe bakteriobójcze lampy NBVE – 110, które są włączane na noc dzięki czemu dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje. Personel otrzymał maseczki, przyłbice, rękawiczki. Zapewniamy  Państwu bezpieczny, stały kontakt z naszymi placówkami dzięki aplikacji 4Parents, telefonom, mailom. Wprowadzone zostały zasady przyprowadzania i odbioru dziecka, tak by rodzicie nie mieli ze sobą styczności,   a szatnia po każdym jest dezynfekowana. Przed wejściem do placówek znajduje się dystrybutor z płynem dezynfekującym i instrukcją korzystania. Personel zgodnie z harmonogramem kilka razy dziennie dezynfekuje, myje: klamki, uchwyty, stoliki, krzesła zabawki. Do wszystkich czynności dezynfekujących i myjących prowadzony jest rejestr. Osoby trzecie nie mają możliwości poruszania się po placówce bez uprzedniego powiadomienia i umówienia się. Personel dwa razy w ciągu dnia mierzy sobie i dzieciom temperaturę prowadząc jej rejestr uprzednio otrzymując od rodziców pisemną zgodę na pomiar.

Jak zapisać swoje dziecko
do żłobka? To takie proste!

Copyright © 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki Wszystkie prawa zastrzeżone